หัวเชื้อ Kefir

เมล็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) หัวเชื้อที่ใช้หมักคีเฟอร์

Showing all 1 result

Showing all 1 result