หัวเชื้อ Kefir

เมล็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) หัวเชื้อที่ใช้หมักคีเฟอร์

แสดง 1 รายการ

แสดง 1 รายการ