นโยบายความเป็นส่วนตัว

Kombucha DIY ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับอย่างที่สุด ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ จะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด

โดยเมื่อลูกค้าให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราเพื่อทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ในที่นี้อาจหมายถึง การสั่งซื้อสินค้า การจัดเตรียมสินค้า การจัดส่งหรือการคืนสินค้า เป็นต้น เราจะยึดถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น

หากลูกค้าต้องการเข้าถึงเพื่อแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เรามี หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อร้องเรียน รวมไปถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ kombuchadiyshop@gmail.com